บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด (Alphageek Co., Ltd.)

ริเริ่มมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่อยากเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ เป็นการรวมตัวกันของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้าน marketing จึงทำให้เราเกิดไอเดียในการจัดตั้งบริษัทที่เป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง พัฒนาการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ของเราให้มีความสะดวก และง่ายดายมากยิ่งขึ้น

โดย ชื่อบริษัทนั้นเกิดขึ้นมาจากคำสองคำมารวมกันคือคำว่า อัลฟ่า ที่แปลได้ว่าคนรุ่นใหม่ และกีค ที่หมายถึงบุคคลผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงศาสตร์ความรู้นั้นๆ เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะได้เป็นบุคคลิกของบริษัทที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองชอบมารวมตัวกันเพื่อผลักดัน Innovation ใหม่ๆ ออกสู่สายตาชาวโลก

Contact Details

บริษัทอัลฟ่ากีคด้านหน้า
บริษัทอัลฟ่ากีคด้านหลัง

09-9325-9536

บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด
1518 ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Opening Hours

Monday – Friday

09:00 – 18:00

บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด (Alphageek Co., Ltd.)

ริเริ่มมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วไปที่อยากเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ เป็นการรวมตัวกันของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้าน marketing จึงทำให้เราเกิดไอเดียในการจัดตั้งบริษัทที่เป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง พัฒนาการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ของเราให้มีความสะดวก และง่ายดายมากยิ่งขึ้น

โดย ชื่อบริษัทนั้นเกิดขึ้นมาจากคำสองคำมารวมกันคือคำว่า อัลฟ่า ที่แปลได้ว่าคนรุ่นใหม่ และกีค ที่หมายถึงบุคคลผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงศาสตร์ความรู้นั้นๆ เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะได้เป็นบุคคลิกของบริษัทที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองชอบมารวมตัวกันเพื่อผลักดัน Innovation ใหม่ๆ ออกสู่สายตาชาวโลก

Contact Details

บริษัทอัลฟ่ากีคด้านหน้า
บริษัทอัลฟ่ากีคด้านหลัง
คิวอาร์โค้ดบีการ์ด

09-9325-9536

บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด
1518 ประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Opening Hours

Monday – Friday

09:00 – 18:00