สีธาตุไฟ

ธาตุไฟ

ไอคอนธาตุไฟ

ธาตุไฟ

มีลักษณะนิสัยใจร้อน แต่เฉลียวฉลาด มีความเป็นผู้นำ ความสามารถสูง พูดเร็วใจเร็ว กระตือรือร้น มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รักเพื่อนฝูง มีความจริงจังต่องาน เคารพผู้อาวุโส