สีธาตุทอง

ธาตุทอง

ไอคอนธาตุทอง

ธาตุทอง

มีลักษณธนิสัยที่แน่วแน่ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวชัดเจน มีหลักการและเหตุผล ทะเยอทะยานเพื่อขึ้นไปสู่ความสำเร็จ จึงไม่แปลกเลยที่จะเห็นคนที่เกิดธาตุทองทำงานหนักอยู่เสมอ