สีธาตุน้ำ

ธาตุน้ำ

ไอคอนธาตุน้ำ

ธาตุน้ำ

มีลักษณะนิสัยที่คล่องแคล่ว ฉลาดมีไหวพริบ หัวไว ชอบวางแผน รักอิสระ สุภาพอ่อนโยน มีทักษะในการพูดคุย การเจรจา และการประสานงาน แต่บางครั้งก็อารมณ์ร้อนแต่โกรธใครไม่ค่อยนาน มีความคิดเล้กคิดน้อยขี้น้อยใจ